Ogłoszenia i przetargi

Ogłoszenie z 12.02.2024 r.

Teatr Baj poszukuje współpracownika na stanowisko Specjalista ds. Kadr i Sekretariatu

Zapraszamy do składania aplikacji.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenia o pracę – Specjalista ds. Kadr i Sekretariatu

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV wraz z krótkim „mailem motywacyjnym” na adres: teatr@teatrbaj.pl do 27 lutego 2024 roku.

W tytule prosimy o podanie nazwy stanowiska Specjalista ds. Kadr i Sekretariatu

Ogłoszenie z 21.12.2023 r.

Postępowanie „Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Teatru Baj” prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5eca0e78-9ff8-11ee-948d-82b0c04ef850

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 dostępny jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00147576/01/P, pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2023%2FBZP%2000147576%2F01%2FP

20.02.2023 

Teatr Baj poszukuje współpracownika na stanowisko Specjalista ds. organizacji widowni i obsługi widza

Zapraszamy do składania aplikacji.

Treść ogłoszenia: Specjalista ds. organizacji widowni i obsługi widzaSpecjalista ds. organizacji widowni i obsługi widza – ogłoszenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie maila z krótkim uzasadnieniem chęci pracy w Teatrze Baj oraz o dołączenie do niego CV –  na adres: teatr@teatrbaj.pl – do 6 marca 2023 r.

W tytule prosimy o podanie nazwy stanowiska Specjalista ds. organizacji widowni i obsługi widza

17.02.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu na wykonanie responsywnej aplikacji webowej 2d (mobile first, RWD, PWA) zgodnie z udostępnioną specyfikacją.

Zapytanie ofertowe – Aplikacja webowa dla dzieci
Zalacznik nr 1 – Specyfikacja

Zalacznik nr 2-Formularz do oferty

13.01.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu na dostawę artykułów higienicznych i przemysłowych do Teatru Baj w Warszawie

Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych do Teatru Baj w Warszawie

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Lista artykułów

13.01.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu na dostawę artykułów higienicznych i przemysłowych do Teatru Baj w Warszawie

Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych do Teatru Baj w Warszawie

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Lista artykułów

13.01.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu na dostawę artykułów higienicznych i przemysłowych do Teatru Baj w Warszawie

Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych do Teatru Baj w Warszawie

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Lista artykułów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach Teatru Baj

Treść zapytania

Załącznik  nr 1 – Formularz oferty

Załącznik  nr 2 – Zakres sprzątania – informacje dodatkowe

Załącznik  nr 3 – Powierzchnie Teatru

Załącznik  nr 4 – Zakres sprzątania

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE!
w postępowaniu na dostawę artykułów przemysłowych do Teatru Baj w Warszawie

Treść zapytania

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Lista artykułów

OCHRONA OSÓB I MIENIA NA TERENIE TEATRU BAJ W WARSZAWIE
Postępowanie przetargowe opublikowane na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1bc1de40-7adb-11ed-b4ea-f64d350121d2

Termin publikacji: 13.12.2022
Termin składana ofert: 21.12.2022

 

Zapytanie ofertowe – wirtualny spacer po siedzibie Teatru Baj
Termin publikacji: 17.10.2022
Termin składana ofert: 26.10.2022, godz. 16:00, na adres mailowy m.gornicki@teatrbaj.pl

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe – wirtualny spacer po Teatrze Baj

 

Teatr Baj poszukuje współpracownika na stanowisko Specjalisty ds. obsługi widza

Zapraszamy do składania aplikacji.

Treść ogłoszenia: Specjalista ds. obsługi widza – ogłoszenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie maila z krótkim uzasadnieniem chęci pracy w Teatrze Baj oraz o dołączenie do niego CV –  na adres: teatr@teatrbaj.pl – do 20 września 2022 r.

W tytule prosimy o podanie nazwy stanowiska Specjalista ds. obsługi widowni

Teatr Baj poszukuje pracownika do działu Promocji.

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko specjalista ds. promocji w  Teatrze Baj.

Treść ogłoszenia: Specjalista ds. Promocji – ogłoszenie
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym (nie więcej niż strona A4) na adres: promocja@teatrbaj.pl do 18 sierpnia 2022 roku. W tytule prosimy o podanie nazwy stanowiska: Specjalista ds. Promocji.

Digitalizacja archiwum Teatru Baj

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na digitalizację archiwum Teatru Baj.

Ogłoszenie znajduje się na stronie – https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-691c24fc-b453-11ec-97c7-b646b0ba23df

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu audio-video

W dniu 21.10.2020 r. Teatr Baj zaprasza do udziału w Procedurze Konkurencyjnej Otwartej na zakup i dostawę sprzętu audio-video, zgodnie z Treścią Zaproszenia opublikowaną poniżej:

Treść Zaproszenia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Lista sprzętu audio-video

Informacja z otwarcia ofert

Teatr BAJ z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 28, 03-719 Warszawa, przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Ochronę osób i mienia na terenie Teatru Baj w Warszawie.

informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia i składania ofert przetargowych

odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie nr 589931-N-2020 z dnia 2020-09-28 r.

Teatr BAJ: Ochrona osób i mienia na terenie Teatru Baj w Warszawie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszenie

formularz oferty i oświadczenia

SIWZ

Zapisz się do naszego newslettera