Baj bez barier

Dostępność spektakli

Program Baj bez Barier realizowany jest w naszym Teatrze od 2012 roku. Działania udostępniające sztukę osobom z niepełnosprawnościami wpisują się w sposób organiczny w działalność Teatru. Stanowią obecnie naturalny jej aspekt, co doceniają nasi widzowie z różnymi dysfunkcjami (wzroku, słuchu, intelektualnymi, spektrum autyzmu), którzy stali się stałymi bywalcami naszego Teatru. Czują się w Baju bezpiecznie i dzięki temu mogą, tak jak pozostali widzowie, czerpać dla siebie ze sztuki teatru – ze spektakli i warsztatów – to właśnie, co jest im do życia i rozwoju, potrzebne.

Dostosowujemy spektakle do odbioru przez osoby z dysfunkcją wzroku poprzez realizację audiodeskrypcji. Dla widzów z dysfunkcją słuchu realizujemy tłumaczenie na język migowy. Widzowie z dysfunkcjami intelektualnymi mogą bez przeszkód korzystać z naszego repertuaru wybierając odpowiedni do swoich potrzeb i możliwości spektakl. Widzom ze spektrum autyzmu służymy pomocą w wyborze spektaklu oraz w odnalezieniu się w przestrzeni teatru i obowiązujących w niej zwyczajach, zwłaszcza podczas pierwszych wizyt. Realizujemy także specjalne warsztaty teatralne dostosowane do potrzeb określonych grup osób z dysfunkcjami.

Osobom z niepełnosprawnościami (a także ich opiekunom) przysługują bilety specjalne w preferencyjnej cenie.

Przedprzewodnik po Teatrze Baj

Zapraszamy do Teatru Baj,
najstarszego teatru lalek dla dzieci w Polsce.
Dla wielu dzieci będzie to pierwsza wizyta w teatrze.
Chcemy, aby była wspaniałym przeżyciem.
Opracowaliśmy przedprzewodnik.
Czytając go razem z dzieckiem,
możecie już w domu przygotować się do wizyty.
Do zobaczenia w Teatrze!
Zespół Teatru Baj

Przedprzewodnik Teatr Baj

Koordynator dostępności

Marlena Alka, tel. 789 142 249

Pokój wyciszeń

W Teatrze dostępny jest pokój wyciszeń, z którego mogą korzystać zarówno dzieci ze spektrum autyzmu, jak i wszyscy potrzebujący wyciszenia, uspokojenia, utulenia. Pokój jest wyposażony w obiekty sensoryczne: pufy, worki, dziuplę. Dostępne są w nim także słuchawki wyciszające i książki dla dzieci.

 

Plan widowni

Zobacz szczegółowy plan widowni + legenda

miejsca polecane dla osób słabowidzących
miejsca polecane dla osób niewidomych z psem przewodnikiem
miejsca polecane dla osób w spektrum autyzmu
miejsca polecane dla osób niesłyszących podczas spektakli z tłumaczeniem na język migowy
miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach

Deklaracja dostępności

Teatr Baj zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatr Baj.

Pełna deklaracja dostępności

O Teatrze Baj w PJM

Biuro Obsługi Widowni

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


    Zapisz się do naszego newslettera