Baj bez barier

Dostępność spektakli

Program Baj bez Barier realizowany jest w naszym Teatrze od 2012 roku. Działania udostępniające sztukę osobom z niepełnosprawnościami wpisują się w sposób organiczny w działalność Teatru. Stanowią obecnie naturalny jej aspekt, co doceniają nasi widzowie z różnymi dysfunkcjami (wzroku, słuchu, intelektualnymi, spektrum autyzmu), którzy stali się stałymi bywalcami naszego Teatru. Czują się w Baju bezpiecznie i dzięki temu mogą, tak jak pozostali widzowie, czerpać dla siebie ze sztuki teatru – ze spektakli i warsztatów – to właśnie, co jest im do życia i rozwoju, potrzebne.

Dostosowujemy spektakle do odbioru przez osoby z dysfunkcją wzroku poprzez realizację audiodeskrypcji. Dla widzów z dysfunkcją słuchu realizujemy tłumaczenie na język migowy. Widzowie z dysfunkcjami intelektualnymi mogą bez przeszkód korzystać z naszego repertuaru wybierając odpowiedni do swoich potrzeb i możliwości spektakl. Widzom ze spektrum autyzmu służymy pomocą w wyborze spektaklu oraz w odnalezieniu się w przestrzeni teatru i obowiązujących w niej zwyczajach, zwłaszcza podczas pierwszych wizyt. Realizujemy także specjalne warsztaty teatralne dostosowane do potrzeb określonych grup osób z dysfunkcjami.

Koordynator dostępności w Teatrze Baj:

Marlena Alka, tel. 789 142 249

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności:

Teatr Baj zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Baj.

Data publikacji strony internetowej: 19.10.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.10.2020 r.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://teatrbaj.pl

Dostępność architektoniczna

Odnowiony budynek przy ul. Jagiellońskiej 28 jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Windy, szerokie przejścia, brak progów i dodatkowych przeszkód, a do tego pokój wyciszeń, przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu, kabina dla lektora czytającego audiodeskrypcję, pętla indukcyjna – jesteśmy otwarci i wszystkich gości przywitamy bez barier!

Biuro Obsługi Widowni

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


    Zapisz się do naszego newslettera