Baj bez barier

Teatr Baj od kilku lat realizuje program „Baj bez barier”, którego celem jest umożliwianie kontaktu ze sztuką teatru osobom, które z różnych względów mają do niej utrudniony dostęp. Baj podejmuje szereg działań zmierzających do dostosowania zarówno przestrzeni teatru, jak i oferty kulturalnej – przede wszystkim spektakli, do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami m.in. ruchu, słuchu, wzroku, osób ze spektrum autyzmu.

Aktualności

Dostosowane spektakle

[table id=1 /]

Dostępność

Wejście do teatru
Do Teatru Baj wchodzi się przez bramę, która jest otwarta w godzinach pracy teatru. Jeżeli brama jest zamknięta można skorzystać z dzwonka znajdującego się po prawej stronie bramy. Na dziedzińcu należy skierować się do wejścia w lewej baszcie – obok którego zawieszony jest kolorowy plakat.

Przed drzwiami wejściowymi znajduje się jeden stopień z podjazdem. Do poziomu foyer prowadzi 14 schodów. Niestety w Teatrze Baj nie ma windy, staramy się jednak o pozyskanie funduszy na jej zakup i zainstalowanie. Przeszkoleni pracownicy teatru służą pomocą osobom poruszającym się na wózkach – i wózki są wnoszone na pierwsze piętro. Aby pomoc mogła być sprawnie zorganizowana, teatr prosi o wcześniejszą informację o takiej potrzebie – telefonicznie przy rezerwacji biletów na spektakl.

Foyer
Na poziomie foyer znajduje się wejście na widownię, kasa, szatnia i toalety.

Toalety
Znajdują się zaraz przy schodach po lewej stronie. Toalety są na razie tylko częściowo przystosowane do korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Do obszernej kabiny po prawej stronie może swobodnie wjechać wózek, natomiast nie ma jeszcze w niej zamontowanych poręczy, które ułatwiłyby osobie na wózku samodzielnie skorzystanie z toalety.

Kasa teatru znajduje się po prawej stronie foyer (po wejściu po schodach trzeba skręcić w prawo pod kątem 45 stopni).

Po lewej stronie teatralnego holu znajduje się szatnia. W tym samym miejscu, co szatnia, znajduje się sklepik, w którym można kupić wodę, soki i słodycze, a także programy z informacjami o spektaklach, plakaty oraz płyty z nagraniami.

Pomoc

O wszelkie informacje i pomoc można poprosić pracowników obsługi widowni lub ochrony, którzy zawsze chętnie służą pomocą i udzielają informacji. Pracownicy Teatru Baj są przeszkolenie w zakresie udostępniania oferty teatru osobom z niepełnosprawnościami.

W głębi holu znajduje się krótki korytarz (podłoga nachylona pod kątem 5 stopni), który prowadzi do dużych drzwi do sali widowiskowej.

Sala widowiskowa

Na widowni Teatru Baj znajduje się 179 foteli, ustawionych w 13 rzędach, od 13 do 15 miejsc w rzędzie.
Po obu stronach widowni znajdują się przejścia pochylne umożliwiające poruszanie się na wózku (kąt nachylenia 7 stopni). Na wprost wejścia na salę miedzy 12 a 13 rzędem jest przejście na drugą stronę sali (szerokość 1,1 m).

Plan widowni

Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu

Przewodnik został opracowany wspólnie z Fundacją SYNAPSIS w celu ułatwienia osobom ze spektrum autyzmu skorzystania z oferty Teatru.

Liderzy dostępności

Lider dostępności w teatrze to osoba przeszkolona, odpowiedzialna za udzielanie pomocy i informacji osobom niepełnosprawnym:

Marlena Alka, tel. 22 619 80 77

Aldona Kaszuba, tel. 22 619 90 96, e-mail: aldona.kaszuba@teatrbaj.pl

W ramach programu „Baj bez barier” współpracujemy z:

  • Fundacją Kultury bez Barier,

  • Fundacją Synapsis,

  • Fundacją Taki Jestem,

  • Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,

  • Instytutem Głuchoniemych,

  • Fundacją TVNET

Teatr Baj jest chętny do podejmowania współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami, ośrodkami, fundacjami zajmującymi się pomocą osobom z różnymi dysfunkcjami (sensorycznymi, intelektualnymi, spektrum autyzmu itd.). Pomaga wybrać odpowiedni spektakl oraz jest chętny do opracowywania we współpracy z organizacjami i placówkami warsztatów teatralnych odpowiadających potrzebom danej grupy osób.