Baj dla Pragi

Idea

Siedziba Teatru Baj znajduje się na ulicy Jagiellońskiej, na warszawskiej Pradze. Od 2016 roku Urząd Miasta realizuje tutaj Zintegrowany Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r., którego zadaniem jest, między innymi, zwiększenie zaangażowania mieszkańców, animacja kulturalna oraz podniesienie atrakcyjności i ruchu turystycznego.

Teatr Baj włączył się do realizacji Programu Rewitalizacji już na samym początku. Za nasze główne cele obraliśmy zbudowanie artystycznej relacji sąsiedzkiej pomiędzy Teatrem i dziecięcymi widzami oraz przełamanie granic pomiędzy twórcami i odbiorcami. Uważamy, że najważniejsze w tym procesie jest wyjście z naszymi działaniami z budynku Teatru, otwarcie się na mieszkańców i zaproszenie ich do współtworzenia i wspólnego przeżywania z nami teatralnych doświadczeń.

Projekty

Naszą ideę wprowadzamy w życie poprzez realizowanie projektów w przestrzeni Miasta. W 2016 roku rozpoczęliśmy od trzech działań: „Praska Dorożka Teatralna”, „Podwórza” i „Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne”, by od 2020 roku pozostać przy jednym projekcie Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach, który zbiera w sobie najlepsze rozwiązania z naszych dotychczasowych doświadczeń.

Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach polega na przygotowywaniu i prezentowaniu spektakli w przestrzeniach plenerowych warszawskiej Pragi, a jednocześnie przygotowuje dziecięcych widzów do odbioru sztuki zapraszając ich na teatralne, „uliczne” warsztaty prowadzone przez partnera projektu – Stowarzyszenie Pedagogów Teatru. Pierwotnie Teatr pojawiał się głównie na podwórkach sąsiadujących z kamienicami, obecnie odwiedzamy różne, nieteatralne przestrzenie, zostawiając w nich magię teatru.

W projekcie kontynuujemy również doświadczenia z „Praskich partnerstw pedagogiczno-teatralnych”, opartych na wzajemnej wymianie wiedzy i pomysłów pomiędzy różnymi praskimi organizacjami i instytucjami oraz wspólnym przygotowywaniu z dziećmi spektakli teatralnych. Hasłem towarzyszącym wszystkim wydarzeniom: „Jestem dobry. Jestem mądry. Jestem ważny. Jestem z Pragi”.

Wydarzenia 2020 roku spowodowały konieczność wprowadzenia modyfikacji, dlatego nasze działania częściowo realizowaliśmy w mniej „podwórkowych” przestrzeniach, jak np. w Muszli Koncertowej w Parku Praskim, ale też odwiedziliśmy wiele organizacji w ich siedzibach. Już niedługo zaprosimy też wszystkich do naszego wyremontowanego budynku oraz do wirtualnego dzielenia się teatralnymi emocjami.

W 2023 roku rozpoczęliśmy także funkcjonowanie Teatralnej Pracowni Logopedycznej, skierowanej do dzieci w wieku 5-9 lat, zamieszkujących Obszar Rewitalizacji.

W ramach naszych projektów rewitalizacyjnych zaprezentowaliśmy 12 spektakli: „W kole”, „Dom”, „Bardzo Duży Dom”, „Happening”, „Minutka”, „Nie wywołuj wilka!”, „Pinokio”, „Ile waży jabłko na Marsie?”, „Mary, łowczyni skamielin”, „Nieopodalja”, „Wędrówka” i „Baśń o słońcu”.

Rewitalizacja to długotrwały proces, który obejmuje nie tylko działania kulturalne i społeczne, ale też zmiany w infrastrukturze i zieleni, na wybranych obszarach miasta. W ramach Programu Rewitalizacji w latach 2017-2020 remontowany jest budynek Teatru Baj. Zyska on nowy blask oraz będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Teatr Baj otrzymał również dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Zapisz się do naszego newslettera