Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie

Projekt pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie”, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Tytuł projektu: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie”

Wartość projektu: 26 406 465,74 zł

Wkład m.st. Warszawy:  25 407 674,16 zł

Wartość dofinansowania: 998 791,58 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta/Teatr Baj

Teatr Baj jest najstarszym teatrem lalek dla dzieci w Polsce, powstał w 1928 roku a w swojej obecnej siedzibie na Pradze, przy ul. Jagiellońskiej działa od 1953 roku.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności do kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzających m.st. Warszawę poprzez rewitalizację i modernizację siedziby teatru.

Zabytkowy budynek przy ul. Jagiellońskiej 28, który znajdował się w złym stanie technicznym i został wyłączony z użytkowania został poddany niezbędnym pracom modernizacyjno – remontowym. W wyniku realizacji inwestycji powstały dwie nowoczesne sale widowiskowe. Sala główna  ze 180 miejscami na widowni i ruchomą sceną oraz sala kameralna przeznaczona dla grup po 25 osób. Powstała także nowa przestrzeń wystawienniczo – edukacyjna.

Nowoczesna infrastruktura pozwoli na realizacje spektakli lalkowych z wykorzystaniem najnowszej, unikalnej na mapie Polski, technologii. Zapadnie, oświetlenie, akustyka, urządzenia do mappingu i wiele innych elementów będzie funkcjonowało przy wykorzystaniu najnowszych technologii, dzięki czemu zarówno twórcy, jak i widzowie będą mieli możliwości doświadczania zupełnie nowych emocji i wrażeń.

Kompleksowa renowacja obiektu pozwoliła dostosować budynek Teatru dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także przeorganizować go tak,  aby był w pełni funkcjonalny i w pełni korzystał ze swojego potencjału. Poprawa dostępności do zasobów kultury przyjmie również formę zwiększenia dostępności cyfrowej do zasobów placówki, ponieważ część zbiorów Teatru Baj zostanie zdigitalizowana.

Dzięki rewitalizacji jeden z najsłynniejszych zabytków na Pradze odzyskał swój blask a Teatr Baj zyskał nowoczesną i funkcjonalną  przestrzeń do swoich działań.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28.07.2021 r.

Zapisz się do naszego newslettera