O teatrze

Misja

Misją Teatru Baj jest artystyczne poszukiwanie nowych form teatru, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcego widza, produkcja i prezentacja spektakli, działalność na polu edukacji kulturalnej oraz promocja kultury – zarówno w kraju, jak i za granicą.

Baj jest otwarty na różnorodne inicjatywy: artystyczne, kulturalne, edukacyjne i społeczne, oraz na współpracę z teatrami, instytucjami i organizacjami z Polski i zagranicy, wierząc, że spotkania i wymiana doświadczeń zawsze rodzą nowe wartości. Stara się być wierny tradycji, a jednocześnie mieć otwarte ucho na współczesność, aby czerpać z niej to, co wartościowe. Dąży do poszerzania swojej oferty repertuarowej, edukacyjnej, aby jak najpełniej wykorzystać możliwości, jakie tkwią w sztuce teatru, aby penetrować wspólnie ze swoimi widzami, dziećmi i dorosłymi, obszary pomiędzy teatrem a życiem. Chce być miejscem przyjaznym, w którym widzowie, niezależnie od wieku, czują się dobrze i chcą do niego wracać.

Działania i projekty

Niezmiennie główną i podstawową działalnością Teatru Baj jest tworzenie i prezentacja spektakli teatralnych na jak najwyższym poziomie artystycznym. Dodatkowo jako instytucja Baj kładzie duży nacisk na działania służące wspieraniu, rozwijaniu, promowaniu i upowszechnianiu twórczości teatralnej oraz znajdowaniu nowych dróg rozwoju.

Oprócz tworzenia spektakli Baj realizuje różnorodne przedsięwzięcia teatralne i edukacyjne. Od 2009 r. prowadzi program edukacyjny „teatr wiem co to” dla szkół i przedszkoli. W 2010 r. zrealizował wspólnie z norweskimi partnerami teatralno-edukacyjny projekt „Dziecko – teatr – świat. Ponad barierami”. W 2012 r. zainaugurował nurt repertuarowy pod nazwą „Bajowe Najnaje”, w ramach którego tworzone są spektakle dla najnajmłodszych dzieci – od 0 do 3 lat. W tym samym roku rozpoczęła się realizacja wyjątkowego, w dalszym ciągu rozwijanego, projektu „Baj bez barier” umożliwiającego odbiór kultury przez osoby z niepełnosprawnościami. W 2014 r. realizował, wspólnie z meksykańskim partnerem, projekt „Dzieci z Santa Rosa”, w ramach którego odbyła się premiera przedstawienia „Jeśli nie powiesz, kto będzie wiedział?”. Przygotowywał warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury. Od 2016 roku realizuje projekty kulturalno-społeczne na warszawskiej Pradze.

Koncepcja programowa

Osiągnięcia

Baj, jako pierwszy teatr lalek dla dzieci w Polsce, został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Na wniosek dzieci Międzynarodowa Kapituła przyznała Ewie Piotrowskiej, Dyrektorowi Teatru Baj, Order Uśmiechu.

Teatr ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Swoje spektakle pokazywał na wielu festiwalach, przeglądach i występach gościnnych. W ostatnich latach stał się jednym z najwięcej podróżujących po świecie polskich teatrów lalek (prezentował swoje spektakle m.in. w Argentynie, Chinach, Rosji, Iranie, Niemczech, Serbii, Czechach, we Włoszech i na Węgrzech).

Nagrody i wyjazdy

Historia

Teatr Baj jest najstarszym teatrem lalek dla dzieci w Polsce. Powstał w 1928 r. w Warszawie, na Żoliborzu. W 1930 r. przyjął nazwę Baj. Jego pierwsze spektakle pod względem formy i techniki inspirowane były szopką – tradycyjnym przedstawieniem granym przy użyciu kukieł w okresie Bożego Narodzenia. Prowadził też kursy lalkarskie na terenie całej Polski, popularyzując teatr lalek dla dzieci. Z jego inspiracji powstało wiele polskich teatrów lalek, m.in. w Opolu, Olsztynie, Toruniu, Bielsku-Białej, Wrocławiu, Białymstoku, Łodzi.

Z licznego grona osób, które przed wojną tworzyły dla Baja i nim kierowały, należy wymienić aktora Szczepana Baczyńskiego, Jana Wesołowskiego oraz Marię Kownacką. Baj reaktywował swoją działalność już w 1945 r. pod opieką Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (potem TPD). W 1946 r. kierownictwo Teatru objął ponownie Szczepan Baczyński. W 1950 r. dyrektorem Baja został Jerzy Dargiel. Z końcem 1953 r. Baj otrzymał swoją obecną siedzibę na Pradze przy ul. Jagiellońskiej, a na początku 1954 r. został upaństwowiony.  W 1973 r. kierownictwo Teatru Baj objął Krzysztof Niesiołowski.  Na początku lat 90. Baj jako jeden z pierwszych teatrów stworzył kompleksowy program edukacji teatralnej (edukacji o teatrze). W 2009 r. dyrekcję Teatru Baj objęła reżyserka Ewa Piotrowska.

Zapisz się do naszego newslettera