Kultura bez barier

W sezonie 2022/23 Teatr Baj zrealizował przedsięwzięcie grantowe „Baj bez barier – poszerzenie dostępności”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Celem przedsięwzięcia grantowego było zapewnienie dostępności oferty Teatru przez uzupełnienie i uatrakcyjnienie podróży odbiorcy, tak aby każda chętna osoba, zainteresowana wizytą w instytucji, mogła z niej w pełni i komfortowo skorzystać.

W ramach projektu udało się:

  • napisać i zrealizować audiodeskrypcję do dwóch spektakli z repertuaru Teatru – do „Dziadka do orzechów” w reż. Ewy Piotrowskiej oraz do „Piotrusia Pana i Wendy” w reż. Bartosza Kurowskiego
  • przygotować przedprzewodnik wraz z wirtualnym spacerem po Teatrze
  • wykonać zestaw siedmiu tyflografik
  • dostosować stronę sprzedażową do wymogów dostępności


na zdjęciu logotypy grantodawców

Zapisz się do naszego newslettera