Kultura bez barier

Teatr Baj realizuje przedsięwzięcie grantowe „Baj bez barier – poszerzenie dostępności”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zapewnienie dostępności oferty Teatru przez uzupełnienie i uatrakcyjnienie podróży odbiorcy, tak aby każda chętna osoba, zainteresowana wizytą w instytucji, mogła z niej w pełni i komfortowo skorzystać.

W ramach projektu udało się już:

Planujemy:

  • wykonanie tyflografik
  • dostosowanie strony sprzedażowej


na zdjęciu logotypy grantodawców

Zapisz się do naszego newslettera