Announcements and Tenders

Informacja o wyniku przetargu na “Ochronę osób i mienia na terenie Teatru Baj w Warszawie”

Informacja o wyniku przetargu 30.10.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu audio-video

W dniu 21.10.2020 r. Teatr Baj zaprasza do udziału w Procedurze Konkurencyjnej Otwartej na zakup i dostawę sprzętu audio-video, zgodnie z Treścią Zaproszenia opublikowaną poniżej:

Treść Zaproszenia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Lista sprzętu audio-video

Informacja z otwarcia ofert

Teatr BAJ z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 28, 03-719 Warszawa, przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Ochronę osób i mienia na terenie Teatru Baj w Warszawie.

informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia i składania ofert przetargowych

odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie nr 589931-N-2020 z dnia 2020-09-28 r.

Teatr BAJ: Ochrona osób i mienia na terenie Teatru Baj w Warszawie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszenie

formularz oferty i oświadczenia

SIWZ

Zapisz się do naszego newslettera