Warsztaty dla młodych dramaturgów

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe warsztaty dla młodych dramaturgów organizowane przez Teatr Baj. Poprowadzi je Ingrid Weme Nilsen – dramaturg z Det Norske Teatret, największego teatru w Norwegii. Masz już pierwsze doświadczenia pracy dramaturgicznej bądź pracy w teatrze? Chcesz rozwijać się w tym kierunku? Jesteś ciekawy, jak wygląda praca dramaturga w teatrze, w którym rocznie odbywa się od 20 do 30 premier? ZAPRASZAMY!

Warsztaty odbędą się:
25 maja w godzinach od 11:00 do 16:00
26 maja w godzinach od 09:00 do 14:00

Ingrid Weme Nilsen podzieli się z uczestnikami warsztatów swoim doświadczeniem dramaturgicznym, które zdobywała, pracując przy ponad 60 projektach w norweskim teatrze. Ingrid opowie o współpracy z reżyserami i autorami dramatów, zarówno z tymi doświadczonymi, jak i ze wschodzącymi gwiazdami dramatopisarstwa.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Zapraszamy osoby studiujące na kierunkach teatralnych, a także absolwentów kierunków humanistycznych. Zapraszamy osoby zainteresowane pracą w teatrze, chcące rozwinąć swój warsztat literacki oraz pragnące pogłębić swoją wiedzę dotyczącą teatru i pracy nad tekstami dramatycznymi.
Warsztaty są bezpłatne i odbędą się w ramach projektu „Dziecko – Dorosły – leksykon wrażliwości” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy przesłać za pośrednictwem formularza*
Osoby zakwalifikowane na warsztaty dostaną potwierdzenie mailowe bądź telefoniczne.

Dodatkowe informacje: Agnieszka Błędowska, e-mail: a.bledowska@teatrbaj.pl

* 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Baj, z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 28.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Administratora, bądź za pomocą adresu e-mail: inspektor.do@teatrbaj.pl

3. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefony, email,  wizerunek uczestnika.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, organizacji i przeprowadzenia warsztatów, w celu publikacji informacji o warsztatach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody, poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu przez Panią/Pana adresu mailowego i numeru telefonu celem kontaktu, oraz zapisanie się na warsztaty.
  • 6 ust. 1 lit c RODO tj. wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze,
    w związku z obowiązkiem udzielenia odpowiedzi na skierowaną przez Panią/Pana korespondencję mailową,
  • 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku niezbędności realizacji zawartej z Panią/Panem umowy w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy,
  • 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony powstałych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją mailową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym: usługi hostingowe, doradcze, prawnicze, podmioty świadczące usługi serwisowe z zakresu IT. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć również podmioty i instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania)

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywanie przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres dostępności informacji o przeprowadzonych warsztatach z Pani/Pana udziałem na stronie internetowej i oficjalnych profilach społecznościowych Teatru.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej niewyrażenie skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa, a także przedstawienia informacji o przeprowadzonych warsztatach.

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne utrwalanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie Pani/Pana wizerunku (udostępnionego w informacjach podsumowujących warsztaty na oficjalnych profilach społecznościowych Teatru) przez osoby do tego nieupoważnione, będące „zwykłymi” użytkownikami serwisów społecznościowych.