Projekt Teatru Baj otrzymał dofinansowanie.

Z radością informujemy, że nasz Teatr znalazł się w gronie 17 polskich instytucji dofinansowanych w ramach Funduszy Norweskich i EOG!

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach II naboru wniosków do Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Do oceny merytorycznej w konkursie zakwalifikowało się 79 wniosków z których Komitet Ekspertów złożony z polskich i norweskich konsultantów wybrał 17 najlepszych projektów. Teatr Baj wyróżniono jako jedynego beneficjenta reprezentującego Warszawę.


Wysokość dofinansowania dla Teatru Baj wynosi 167 662,25 Euro.


Projekt „Dziecko – Dorosły – leksykon wrażliwości” realizowany będzie w latach 2022-2023.