Projekt „Ślady – kontynuacja”: spektakl „Jeśli nie powiesz, kto będzie wiedział?” na Litwie

W październiku 2019 r. Teatr Baj będzie realizował projekt „Ślady – kontynuacja”, w ramach którego odwiedzi Litwę ze spektaklem „Jeśli nie powiesz, kto będzie wiedział?” w reżyserii Ewy Piotrowskiej.

Twórcy spektaklu, dzięki różnym środkom teatralnym: grze aktorów, multimediom, lalkom, przedmiotom, muzyce, zabierają widzów w podróż w czasie i przestrzeni. Przenoszą ich w lata czterdzieste ubiegłego wieku, do mrocznego okresu II wojny światowej. Droga prowadzi z Polski do Meksyku przez Rosję, Persję i Indie. Niektóre z odwiedzanych miejsc są przerażające, inne niezwykłe. Bohaterami spektaklu jest rodzeństwo – Irena i Jurek, którzy mają zaledwie 10 i 13 lata. Wojna sprawia, ze tracą kraj i rodzinę. Udaje im się przetrwać i zachować, mimo trudnych doświadczeń, siłę ducha i chęć życia.

Spektakl „Jeśli nie powiesz, kto będzie wiedział?” w reż. Ewy Piotrowskiej pokazywany będzie na Litwie w ramach projektu „Ślady-kontynuacja”. Nazwa projektu odnosi się do fabuły przedstawienia, na którą składa się opowieść o odysei Polaków deportowanych z kraju po sowieckiej inwazji na Polskę. Odwiedzimy sąsiadów ze śladami naszej historii. Jednocześnie chcemy zostawić u nich trwałe ślady polskiego, współczesnego teatru lalkowego. Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2018 roku, kiedy przedstawienie zostało zaprezentowane w teatrach lalkowych na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech.

Spektakle z tłumaczeniem na język litewski odbędą się:

  • 7 października 2019, o godz. 10:00 i 12:30 w Państwowym Teatrze Lalek w Kownie,
  • 9 października 2019, o godz. 10:00 i 14:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.

Projektas finansuojamas Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos lėšomis, skirtomis 2017-2022 metams daugiametės programos NEPRIKLAUSOMA vykdymui, pagal Adomo Mickevičiaus instituto rėmimo programą „Kultūriniai tiltai“.