Odznaczenia państwowe dla pracowników Teatru Baj

7 lutego Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Medale za Długoletnią Służbę zasłużonym i wyjątkowym pracownikom Teatru Baj.

Teatr Baj ma niewątpliwie szczęście do Dyrektorów i do pracowników. Tworzą go ludzie niezwykli, zaangażowani, oddani i pełni pasji. Dzięki nim udaje się codziennie przenosić dzieci w świat magii i wyobraźni, uczyć je estetyki i uwrażliwiać na sztukę. Na co dzień widzowie mają kontakt głównie z aktorami, ale to nie tylko oni tworzą i budują teatr. „Za ścianą” siedzą między innymi dyrektorzy, elektroakustycy, księgowi, plastycy i wielu innych, którzy nadzorują i przygotowują przedstawienia, a także dbają o to, żeby wszyscy czuli się wyjątkowo w tym wyjątkowym miejscu.

Chcielibyśmy w wielkim skrócie przedstawić laureatów Medali za Długoletnią Służbę. Laureatów, z którymi spotykamy się na co dzień, których niezwykle cenimy, szanujemy i bez których Baj nie byłby tak znakomity.

Laureatami Złotych Medali za Długoletnią Służbę są:

Pani Krystyna Kałuska

Pani Krystyna Kałuska jest wspaniałym, a rzadkim, przykładem połączenia profesjonalizmu
w dziedzinie księgowości z duszą i umysłem człowieka teatru. W ciągu 62 lat pracy zawodowej współpracowała z wybitnymi dyrektorami teatrów – Kazimierzem Dejmkiem w Teatrze Narodowym, Antonim Wicherkiem w Teatrze Wielkim, Gustawem Holoubkiem w Teatrze Dramatycznym, Zygmuntem Hübnerem w Teatrze Powszechnym. Od 33 lat pracuje w Teatrze Baj.

Jest tytanem pracy i prawdziwym strażnikiem instytucji teatru. Jest osobą niezwykle lojalną i rzetelną. Troszcząc się o finanse zawsze jednocześnie pamięta, że w Teatrze najważniejsza jest działalność artystyczna. Myśli w sposób holistyczny, nawet jeśli sprawa dotyczy szczegółów. Zawsze w pierwszej kolejności myśli o pracownikach i potrzebach teatru. Przez lata szkoliła nowych pracowników i uczyła kolejne osoby nie tylko zasad księgowości, ale także szacunku i odpowiedzialności wobec pracy artystycznej.

Pan Wojciech Kasiak

Pan Wojciech Kasiak pracę zawodową rozpoczął 50 lat temu. Od 11 lat pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno-technicznych Teatru Baj. Jego otwartość na nowe i chęć poznawania sprawiła, że do doświadczenia inżyniera i przedsiębiorcy szybko dołączył umiejętności ważne dla człowieka teatru. Jego zacięcie do remontów sprawiło, że budynek Teatru zmienił się nie do poznania: poprawiły się warunki pracy, estetyka przestrzeni, jakość materiałów. To w końcu dzięki temu, że uwierzył w pomysł Dyrektor Ewy Piotrowskiej, i wspólnie przekonali do niego Miasto, rozpoczęła się największa inwestycja remontowa w historii zabytkowego budynku Teatru. Pan Wojciech cierpliwie ją konsultował, doradzał i w jej trakcie objaśniał wszystkim ekipom i ekspertom budowlanym specyfikę działalności teatralnej oraz wynikające z niej, nie zawsze standardowe, potrzeby.

Z wielką pasją i dziecięcą radością potrafi opowiadać o technicznych sprawach teatru i z taką samą pasją się nimi zajmuje. Przy tym swoim technologicznym temperamencie nigdy nie zapomniał jednak o ludziach, dla których tworzy Teatr i z którymi go tworzy.

Pani Ewa Kłusek

Pani Ewa Kłusek – plastyk, rzemieślnik teatralny, kierownik teatralnej pracowni plastycznej. Pracuje w Teatrze Baj od 39 lat. Współtworzyła scenografię, lalki i rekwizyty do blisko 100 premier. Współpracowała z całą plejadą scenografów zarówno tych znanych i uznanych, jak i debiutujących.

Przez wiele lat kierowała zespołem Pracowni Plastycznej, mając pieczę nad realizacją scenografii i współpracując z twórcami o różnorodnych osobowościach artystycznych. Każda taka współpraca wymagała od niej innego podejścia, nieco innego zaplanowania i ułożenia pracy. Jej ogromną zaletą jest perfekcja, z jaką podchodzi do realizowania projektów scenograficznych oraz szacunek i lojalność wobec ich twórców.

Pan Lucjan Witczak

Pan Lucjan Witczak pracuje zawodowo od 47 lat, a od 33 lat w Teatrze Baj jako elektroakustyk i oświetleniowiec. Jest osobą bardzo pracowitą, niezwykle obowiązkową i nieuchylającą się od wyzwań. Jego praca wymaga dużej uważności i precyzji. Patrzy na rzeczywistość sceniczną przez pryzmat swojej własnej optyki i nadaje jej niepowtarzalny rytm. Zawsze jest przygotowany i pracuje według ustalonego planu, jednak jeśli wymaga tego nieoczekiwana sytuacja potrafi podejmować szybkie i kreatywne decyzje. Od lat z powodzeniem wychowuje i uczy młodych oświetleniowców i elektroakustyków.

Uczestniczył w realizacji blisko 80 Bajowych premier, oddając każdej z nich kawałek swojej wrażliwości. Jako operator światła i/lub dźwięku obsłużył około ośmiu tysięcy przedstawień Baja.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymał:

Pan Łukasz Kuczyński

Pan Łukasz Kuczyński pracuje w Teatrze Baj jako plastyk i rzemieślnik teatralny  od 25 lat. Teatr lalek jest nie tylko jego pracą, ale wielką pasją. Pracował nad wykonaniem scenografii, w tym lalek teatralnych do ponad 60 przedstawień. Współpracował z kilkudziesięcioma scenografami i reżyserami. Sam również debiutował jako scenograf. Tak dobrze zna materię teatru i plastyki, że współpracując z artystami często proponuje swoje własne, celne rozwiązania i wykazuje się przy tym ogromną intuicją.

Dba o artystyczne dziedzictwo Teatru Baj rekonstruując lalki z dawnych przedstawień na podstawie archiwalnych projektów i zdjęć.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Jesteśmy dumni, że możemy z Wami pracować!