Warsztaty do spektakli

Warsztaty tematyczne do spektakli są realizowane na zamówienie opiekunów grup. Ich celem jest pogłębienie poprzez działanie i rozmowę problematyki podejmowanej w spektaklu oraz zderzenie jej z własnym doświadczeniem uczestników. Odbywają się w grupie nie większej niż jedna klasa szkolna.

Warsztaty do spektaklu "Plastusiowy Pamiętnik" - U Plastusia w Pamiętniku - dla przedszkoli

Na warsztaty składają się gry i zabawy inspirowane spektaklem. Dzieci poznają przybory szkolne z dawnych lat, kiedy Tosia chodziła do szkoły, uczą się piosenki ze spektaklu i sami lepią z plasteliny swojego własnego Plastusia, który potem w ich piórniku będzie mógł przeżyć nowe przygody.
czas trwania: 45 minut

Warsztaty do spektaklu "Plastusiowy Pamiętnik" - Świat między kartkami Plastusiowego Pamiętnika - dla klas 0-III

Uczestnicy poprzez gry, zabawy i zadania teatralne próbują zbadać, czy sytuacje podobne do tych, które przydarzyły się Tosi, Plastusiowi i jego przyjaciołom, im także się zdarzają. W nawiązaniu do historii ze spektaklu dzieci przygotowują krótkie scenki i poszukują najlepszego rozwiązania dla niełatwych sytuacji. Warsztaty mają na celu rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz współdziałania w grupie.
czas trwania: 60 minut

Warsztaty do spektaklu "Gęś, Śmierć i Tulipan"

Do opracowania warsztatów skłoniła nas wyjątkowość tego spektaklu oraz temat, którego dotyka, a który dorosłym wydaje się często zbyt trudny, aby go podjąć z dziećmi. Warsztaty dotyczą kwestii emocji, radzenia sobie ze stratą oraz różnic w widzeniu danego wydarzenia przez różne osoby. Zajęcia, opracowane przez Justynę Święcicką – psychologa, pomagają uczestnikom uważnie przyjrzeć się emocjom i uczuciom, które zrodziły się w nich w trakcie spektaklu oraz odnieść treść historii, jaką widziały w teatrze, do własnych doświadczeń. Mają także sposobność do ćwiczenia uważnego słuchania wypowiedzi innych i porównania, jak jedna opowiadana historia, wydarzenie zmienia się w zależności od tego, kto ją opowiada i jaki ma do niej stosunek.
czas trwania: 60 minut

Warsztaty do spektaklu "Jeśli nie powiesz, kto będzie wiedział?"

Co kryje kufer Ireny i Jurka? Jakie wspomnienia w sobie niesie? Czy każdą historię łatwo jest opowiedzieć? Spróbujemy prześledzić wędrówkę bohaterów spektaklu i znaleźć klucz do zakamarków ich pamięci.
Warsztaty, przygotowane przez pedagoga teatru Sebastiana Świądra, pozwalają poprzez teatralne działania przyjrzeć się historii ze spektaklu „Jeśli nie powiesz, kto będzie wiedział?”, nadając jej nowy kontekst i poszerzając doświadczenie widza. Poznawanie przez działanie, postawienie się w sytuacji bohaterów spektaklu, pomaga lepiej zrozumieć ich historię, ale przede wszystkim samemu sobie odpowiedzieć na kilka istotnych pytań: jak czulibyśmy się w sytuacji, kiedy musielibyśmy nagle opuścić swój dom? Kto i co jest dla nas ważne i dlaczego?
czas trwania: 120 minut

Zapisz się do naszego newslettera