Good-BAJ, barriers!

Accessibility of performances

Baj Theatre is accessible for everyone. Spectators with visual impairment are invited to use the audio description feature. For those with hearing impairments, Polish sign language interpreting is available. Spectators with mental disability can choose from a variety of shows on offer, keeping in mind their own needs and possibilities. We are of assistance to our spectators on the autism spectrum; we help them to choose the most appropriate show, to explore the theatre building, and to understand the rules typical of a theatre, especially during their first visit. Moreover, we organise workshops suited for the special needs of people with disabilities.

Accessibility coordinator

Marlena Alka 22 818 08 21

Digital accessibility

Accessibility declaration:

Teatr Baj zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Baj.

Data publikacji strony internetowej: 19.10.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.10.2020 r.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://teatrbaj.pl

Achitecture accessibility

Wszystkie informacje dotyczące dostępności architektonicznej zostaną umieszczone na stronie internetowej po zakończonym remoncie budynku Teatru przy ul. Jagiellońskiej 28.

Audience Services

Do you have questions? Contact Us


    Zapisz się do naszego newslettera