SCENA
NA GŁĘBOCKIEJ 66

SCENA
NA VAN GOGHA 1

SCENA
NA JAGIELLOŃSKIEJ 54

SCENA
W PODRÓŻY

03

niedziela

W KOLE
reż. Sebastian Świąder
godzina 18.00
podwórko na Strzeleckiej 7/9
Praska Dorożka Teatralna
WSTĘP WOLNY

08

piątek

Koncert zespołu
BARDZO DUŻY DOM
„Prognoza pogody”
godzina 18.00
Bazar Różyckiego
Podwórza 2017
WSTĘP WOLNY

09

sobota

KUCHNIA PEŁNA NIESPODZIANEK
reż. Marta Gryko-Sokołowska

godzina: 15:00 i 16.30

Koncert zespołu
BARDZO DUŻY DOM
„Prognoza pogody”
godzina 18.00
podwórko na ul. Stalowej 53
Podwórza 2017
WSTĘP WOLNY

10

niedziela

W KOLE
reż. Sebastian Świąder
godzina 18.00
Plac Hallera
Praska Dorożka Teatralna
WSTĘP WOLNY

13

środa

Szkoła Marzeń czyli AKADEMIA PANA KLEKSA
reż. Aneta Płuszka

godzina: 10:00
godzina: 12:15

16

sobota

Szkoła Marzeń czyli AKADEMIA PANA KLEKSA
reż. Aneta Płuszka

godzina: 11:00

Koncert zespołu
BARDZO DUŻY DOM
„Prognoza pogody”
godzina 18.00
Plac Hallera
Podwórza 2017
WSTĘP WOLNY

17

niedziela

Szkoła Marzeń czyli AKADEMIA PANA KLEKSA
reż. Aneta Płuszka

godzina: 11:00

W KOLE
reż. Sebastian Świąder
godzina 18.00
podwórko na Kłopotowskiego 28
Praska Dorożka Teatralna
WSTĘP WOLNY

19

wtorek

TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW
reż. Arkadiusz Klucznik

godzina 10:00
godzina 12:00

23

sobota

TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW
reż. Arkadiusz Klucznik

godzina 11:00

24

niedziela

TYMOTEUSZ WŚRÓD PTAKÓW
reż. Arkadiusz Klucznik

godzina 11:00

25

środa

W KOLE
reż. Sebastian Świąder
godzina 17.30
WSTĘP WOLNY
Praska Dorożka Teatralna

27

środa

JEŚLI NIE POWIESZ,
KTO BĘDZIE WIEDZIAŁ
reż. Ewa Piotrowska
godzina 12.00
Zamojski Dom Kultury
Zamość
Historia Dzieci z Santa Rosa

28

czwartek

JEŚLI NIE POWIESZ,
KTO BĘDZIE WIEDZIAŁ
reż. Ewa Piotrowska
godzina 12.00
Chełmski Dom Kultury
Chełm
Historia Dzieci z Santa Rosa

29

piątek

JEŚLI NIE POWIESZ,
KTO BĘDZIE WIEDZIAŁ
reż. Ewa Piotrowska
godzina 12.00
Uniwersytet Przyrodniczy
Lublin

Historia Dzieci z Santa Rosa