Zakup biletów grupowych możliwy jest po kontakcie z nami

22 818 08 21, 519 059 612

bow@teatrbaj.pl

poniedziałek – piątek 8:30-16:00

Przy rezerwacji mailowej prosimy o podanie niezbędnych dla nas informacji: tytuł, termin przedstawienia, ilość biletów oraz numer telefonu kontaktowego (rezerwacja możliwa jest w miarę dostępności miejsc).

 

cena biletu dla 1 dziecka: 25 zł
dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności: 15 zł
opiekun grupy: 2 zł

 

Bilety przysługują grupom liczącym co najmniej 8 osób.
Na jedną grupę przypada jeden opiekun.
W przypadku grup integracyjnych liczba opiekunów ustalana jest indywidualnie.

Rezerwacje są ważne 14 dni, następnie miejsca zwalniane są do sprzedaży.

Płatność przelewem na konto Teatru.

Dane do przelewu: Bank Pekao SA
Numer konta: 49 1240 6074 1111 0010 6513 4343
W tytule przelewu prosimy wpisać: numer rezerwacji, data i godzina spektaklu oraz ilość opłacanych biletów (dla dzieci i opiekunów).