„Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne” zainaugurowaliśmy w kwietniu 2016 roku. Ideą projektu jest stworzenie DIALOGU rozumianego jako rozmowa, ale przede wszystkim jako spotkanie się we wspólnej pracy wielu praskich instytucji, dla których dziecko jest ważne. Każda z tych instytucji wnosi swoje doświadczenie, metody i narzędzia pracy. Przestrzenią naszego DIALOGU jest warszawska Praga.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku.

Praskie Partnerstwa: Finał "Jestem dobry. Jestem mądry. Jestem ważny. Jestem z Pragi"

Od kwietnia tego roku, z różną regularnością i w różnej formie, spotykaliśmy się, aby rozwijać swoje umiejętności, wzmacniać poczucie własnej wartości i świadomie okazywać emocje.
Techniki pracy podczas trwania projektu były tak różne, jak różni byli partnerzy uczestniczący w projekcie. W tegorocznej edycji wzięli udział: Dom Kultury Praga, Dom Kultury Świt, Gimnazjum nr 31 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Fundacja Pozytywna Praga, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Pragi Północ oraz Towarzystwo Przyjaciół Pragi.
21 listopada wszyscy partnerzy zaprezentują efekty i rezultaty (czasami częściowe) swojej pracy twórczej. Uczestnicy pokażą stworzone przez siebie spektakle, prace ceramiczne, kostiumy czy efekty sesji zdjęciowej.

Będzie nam wszystkim niezwykle miło jeśli zechcą Państwo nam w tym dniu towarzyszyć. Zapraszamy wszystkich serdecznie na finał projektu, który podobnie jak w zeszłym roku odbędzie się pod hasłem „Jestem dobry. Jestem mądry. Jestem ważny. Jestem z Pragi”

Scena na Wysockiego 11 SPRAWDŹ DOJAZD
Dom Kultury „Świt”
21 listopada o godzinie 11:00

#BajwPodróży #BajdlaPragi

Finał „Jestem mądry. Jestem dobry. Jestem ważny. Jestem z Pragi” odbędzie się w ramach projektu Praskie Partnerstwa Pedagogiczno-Teatralne.

 

Praskie Partnerstwa: Manufaktura Myśli w Teatrze Baj

Spektakl „Czego Jaś się nie nauczy…” grupy teatralnej Manufaktura Myśli jest głosem młodego pokolenia. Młodzi aktorzy, twórcy większości tekstów, które usłyszymy ze sceny, chcą przypomnieć dorosłym rolę uniwersalnych wartości w życiu każdego człowieka. Czy rzeczywiście żyjemy tak jak uczymy żyć innych?
Przedstawienie jest skierowane do młodzieży od 12 lat.

Pokaz spektaklu w Teatrze Baj odbędzie się w ramach projektu Praskie Partnerstwa Pedagogiczno-Teatralne.

Praskie Partnerstwa Pedagogiczno-Teatralne 2017

W tegorocznej edycji projektu biorą udział następujący partnerzy: Dom Kultury Praga, Dom Kultury Świt, Gimnazjum nr 31, Fundacja Pozytywna Praga, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Szkoła Podstawowa nr 258, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, Teatr Baj, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Pragi Północ oraz Towarzystwo Przyjaciół Pragi.

Nauczeni zeszłorocznym doświadczeniem odważniej mówimy już czego chcemy się nauczyć i dowiedzieć. Harmonogram warsztatów i konsultacji jest jeszcze uzupełniany.

Praskie Partnerstwa Pedagogiczno-Teatralne 2016

W 2016 roku odbyliśmy wiele wspólnych spotkań, których celem była diagnoza potrzeb każdej instytucji, określenie obszarów możliwej współpracy, wypracowanie strategii współpracy oraz zaplanowanie wspólnych działań, które jak najlepiej realizowałyby cele i założenia „Praskich partnerstw”.
W maju i czerwcu odbyły się warsztaty dla partnerów projektu „Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne”, które miały na celu podzielenie się doświadczeniem, metodami i narzędziami pracy między Partnerami. Wśród uczestników warsztatów byli nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, animatorzy, aktorzy, pracownicy świetlic, osoby działające w fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin na Pradze Północ, Pradze Południe i Targówku. Wśród licznych warsztatów i konsultacji warto wymienić:

23 maja odbył się dramowy warsztat z zakresu rozwoju inteligencji emocjonalnej / Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka
3 czerwca miały miejsce warsztaty animacji pacynki ze szczególnym uwzględnieniem lalki jako instrumentu wyrażania emocji / Teatr Baj
10 czerwca odbyły się specjalne warsztaty prezentujące metodę pracy ze społecznością lokalną / Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
14 listopada odbyło się uroczyste zakończenia pierwszej edycji projektu pod tytułem „Jestem dobry, jestem mądry, jestem ważny, jestem z Pragi”. Była  to doskonała okazja do zaprezentowania przez dzieci krótkich scenek teatralnych i dramowych, a także do pokazania wykonanych prac ceramicznych / Teatr Baj

W 2016 roku projekt zrzeszał dziewięciu partnerów z Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka, a wśród nich byli (w porządku alfabetycznym):
Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. RTM Witolda Pileckiego
Fundacja Pozytywna Praga
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Pragi Północ
oraz Teatr Baj.

 Galeria