SCENA
NA GŁĘBOCKIEJ 66
22 300 48 00 w.2

SCENA
NA JAGIELLOŃSKIEJ 54
22 818 08 21

SCENA
NA BRUKSELSKIEJ 23
22 277 08 02

SCENA
NA ŻEGAŃSKIEJ 1A
22 818 08 21, 519 059 612

07

poniedziałek

Scena w podróży
JEŚLI NIE POWIESZ, KTO BĘDZIE WIEDZIAŁ?
reż. Ewa Piotrowska
Kowno, Litwa
godzina 10:00 i 12:30

09

środa

Scena w podróży
JEŚLI NIE POWIESZ, KTO BĘDZIE WIEDZIAŁ?
reż. Ewa Piotrowska
Wilno, Litwa
godzina 10:00 i 14:00

12

sobota

ŚPIJ
reż. Alicja Morawska-Rubczak
godzina 15:00

godzina 16:30

16

środa

JEŚLI NIE POWIESZ, KTO BĘDZIE WIEDZIAŁ?
reż. Ewa Piotrowska
godzina 10:00

17

czwartek

JEŚLI NIE POWIESZ, KTO BĘDZIE WIEDZIAŁ?
reż. Ewa Piotrowska
godzina 10:00

18

piątek

JEŚLI NIE POWIESZ, KTO BĘDZIE WIEDZIAŁ?
reż. Ewa Piotrowska
godzina 10:00

19

sobota

JEŚLI NIE POWIESZ, KTO BĘDZIE WIEDZIAŁ?
reż. Ewa Piotrowska
godzina 11:00

NIE MA… NIE MA… JEST
reż. Andrzej Bocian
godzina 15:00

godzina 16:30

20

niedziela

ZABAJOWISKO
warsztaty teatralne
godzina 15:00

23

środa

SZKOŁA MARZEŃ CZYLI AKADEMIA PANA KLEKSA
reż. Aneta Płuszka
godzina 10:00

24

czwartek

SZKOŁA MARZEŃ CZYLI AKADEMIA PANA KLEKSA
reż. Aneta Płuszka
godzina 10:00

godzina 12:15

25

piątek

SZKOŁA MARZEŃ CZYLI AKADEMIA PANA KLEKSA
reż. Aneta Płuszka
godzina 10:00

godzina 12:15

26

sobota

SZKOŁA MARZEŃ CZYLI AKADEMIA PANA KLEKSA
reż. Aneta Płuszka
godzina 11:00

27

niedziela

SZKOŁA MARZEŃ CZYLI AKADEMIA PANA KLEKSA
reż. Aneta Płuszka
godzina 11:00

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru.