Dyrektor Teatru Baj, Ewa Piotrowska w Zarządzie POLUNIMY

Dyrektor Teatru Baj, Ewa Piotrowska będzie pełnić funkcję pierwszego vice prezydenta polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA, najstarszej organizacji teatralnej na świecie i jedynej lalkarskiej organizacji w Polsce o zasięgu ogólnokrajowym.

 

W wyniku wyborów, które odbyły się 14 czerwca 2019 r. w Białostockim Teatrze Lalek podczas Walnego Zgromadzenia POLUNIMY, wyłonione zostały nowe władze polskiej sekcji Stowarzyszenia. Nowym prezydentem został dyrektor Białostockiego Teatru Lalek, Jacek Malinowski, a zaszczytną funkcję I-ego vice prezydenta będzie pełnić Ewa Piotrowska, dyrektor Teatru Baj. Do zarządu weszli także Lucyna Kozień, dyrektor Teatru Banialuka im. J. Zitzmana z Bielska-Białej – pełniąca funkcję II-ego vice prezydenta oraz Robert Drobniuch, dyrektor kieleckiego Teatru Lalek „Kubuś” i Bernarda Bielenia z Akademii Teatralnej w Warszawie Filia w Białymstoku – Wydział Sztuki Lalkarskiej.

Ewa Piotrowska została wybrana także radną do światowej Rady UNIMA, w której będzie reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej wraz z Jackiem Malinowskim.

 

 

 

18.6.2019
 

Comments are closed.