Bez Barier 7, 8 i 9 czerwca

Teatr Baj realizuje program Baj bez barier, którego celem jest umożliwianie kontaktu ze sztuką teatru osobom, które z różnych względów mają do niej utrudniony dostęp. Chcielibyśmy, aby dzieci z dysfunkcjami słuchu, wzroku, intelektualnymi czy autyzmem miały możliwość obejrzenia naszych przedstawień. Jesteśmy chętni do podejmowania współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami, ośrodkami, fundacjami zajmującymi się pomocą osobom z różnymi dysfunkcjami, aby ułatwić ich podopiecznym wizytę w teatrze.
Cieszy nas ogromnie, że nasze zaproszenie na spektakle bez barier w dniach od 7 do 9 czerwca przyjęły: Szkoła św. Maksymiliana w Laskach, Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej w Warszawie,  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” oraz Szkoła Podstawowa przy Instytucie Głuchoniemych na Placu Trzech Krzyży w Warszawie.

7 czerwca 2017, godz. 10:00 – „Szkoła Marzeń czyli AKADEMIA PANA KLEKSA” w reżyserii Anety Płuszki, spektakl z audiodeskrypcją. Wzięło w nim udział 18 uczniów Szkoły św. Maksymiliana oraz 3 podopiecznych Stowarzyszenia „Tęcza”. Była to premiera audiodeskrypcji do „Akademii Pana Kleksa” napisanej przez Annę Żórawską, przeczytanej ją Stefan Knothe. Po spektaklu osoby niewidome spotkały się z aktorami oraz mogły poznać poprzez dotyk scenografię, lalki i kostiumy.

8 czerwca 2017, godz. 10:00 – „Grzeczna” w reżyserii Marii Żynel, spektakl z tłumaczeniem na język migowy. Na przedstawieniu było obecnych ponad 30 uczniów Szkoły Podstawowej przy Instytucie Głuchoniemych na Placu Trzech Krzyży. Po spektaklu spotkali się z aktorami. Tłumaczenie na język migowy odbyło się w ramach projektu „Teatry dla wszystkich!” realizowanego przez Fundację Kultury bez Barier, współfinansowanego przez m.st. Warszawa Warszawa Dostępna.

9 czerwca 2017, godz. – „Grzeczna”. Na spektaklu odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej w Warszawie oraz osoby ze Stowarzyszenie „Tęcza”. Po spektaklu spotkali się z aktorami i poprzez dotyk zaznajomili się ze scenografią, rekwizytami oraz lalkami.

12.6.2017
 

.